Ống Hút Giấy Biogreen

Our Paper Straws

_Made in Viet Nam

_ 100% made  Kraft paper with FDA and FSC certificate.

_ Adhesive applied lesser.

_ Thus soft, sustainable than other Paper Straws especially odorless.

_ Our product has FDA certificate which is allowable to export worldwide.

 

Ống hút giấy Biogreen của chúng tôi

_ 100 % làm từ giấy kraft.

_ Nguyên vật liệu làm từ gỗ công nghiệp có giấy FDA và FSC ( không chặt phá rừng).

_ Keo quấn ống sử dụng ít hơn so với các loại ống hút giấy khác trên thị trường.

_ Do vậy ống mềm hơn nhưng vẫn để được trong nước 24 hoặc lâu hơn và có thể dung trong nước ấm 40-60 C ( có thể dung cho café nóng ) và đặc biệt ống hút có mùi vì sử dụng keo sữa có chất lượng.

_ Sản phẩm của chúng tôi có giấy chứng nhận FDA có thể xuất khẩu.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *