10/2 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định Quận 1, TPHCM